Chính sách bảo mật - Giải pháp ưu việt từ Hàn Quốc giúp loại bỏ hết mùi hôi, diệt sạch vi khuẩn
 

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này áp dụng cho bất kỳ sản phẩm và thiết bị (được gọi chung là “Sản phẩm”), trang web, ứng dụng, dịch vụ, cuộc thi, cuộc khảo sát, chương trình tiếp thị, chương trình khuyến mại, đăng ký bảo hành, hỗ trợ hậu mãi, hỗ trợ sửa chữa và các dịch vụ khác được đề cập đến hoặc liên kết với Chính sách (gọi chung là “Dịch vụ” của chúng tôi). Chính sách bảo mật này áp dụng cho dù bạn sử dụng máy tính, điện thoại di động, máy tính bảng hay TV để truy cập Dịch vụ của chúng tôi.
Thông tin chúng tôi thu thập
Chúng tôi thu thập nhiều loại thông tin liên quan đến Dịch vụ, bao gồm:
• Thông tin bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi;
• Thông tin chúng tôi thu thập về việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi; và
• Thông tin chúng tôi có được từ các nguồn bên thứ ba.
Chúng tôi cũng có thể cần bạn đồng ý để thu thập thông tin không được quy định trong Chính sách bảo mật.

Sử dụng và chia sẻ thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin mà mình thu thập được, cùng với những thông tin khác, để:

  • Cung cấp Dịch vụ bạn yêu cầu;
  • Hiểu được cách bạn sử dụng Dịch vụ để chúng tôi có thể nâng cao trải nghiệm của bạn;
  • Cung cấp nội dung và quảng cáo tùy chỉnh; và
  • Mục đích khác nếu được bạn đồng ý.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với:

  • Đối tác kinh doanh – các công ty đáng tin cậy có thể cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể muốn.
  • Nhà cung cấp dịch vụ – các công ty cung cấp dịch vụ cho hoặc thay mặt cho CairfogVietnam.
  • Thực thi luật pháp – khi chúng tôi được yêu cầu làm như vậy hoặc để bảo vệ CairfogVietnam và người dùng của Samsung.